Program seminarium Zakładu Inżynierii Systemów w semestrze zimowym 2017/2018

04.10.2017
dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz
Zebranie organizacyjne.

11.10.2017
mgr inż. Wojciech Bensz
Ewaluacja metody analizy dynamiki układów nieliniowych “System Design”
18.10.2017
dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz
Modelowanie zmiennego w czasie opóźnienia.
25.10.2017
mgr inż. Marzena Dołbniak
Modelowanie i analiza wpływu procesów wewnątrzkomórkowych na dynamikę heterogenicznej populacji komórek.
08.11.2017
mgr inż. Małgorzata Kardyńska
Wybrane metody analizy wrażliwościowej w zastosowaniu do badania modeli szlaków sygnałowych.
15.11.2017
mgr inż. Daria Kogut
Prosty model matematyczny profilu rybosomalnego.
22.11.2017
dr inż. Mieczysław Jagodziński
Wybrane aspekty integracji systemów ERP-APS-MES.
29.11.2017
dr inż. Damian Borys
Symulacje MC skanerów TotalBody-PET.
06.12.2017
dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz
Przetwarzanie obrazów angiografii rezonansu magnetycznego mózgu.
13.12.2017
dr inż. Jolanta Krystek, mgr inż. Sara Alszer
Sterowanie buforem wydziału lakierni.
20.12.2017
dr Izabella Ślęzak-Prochazka
Regulacja biogenezy miRNA.
03.01.2018
mgr inż. Monika Kurpas
Analiza wzajemnych zależności między cyklem komórkowym a ścieżkami detekcji uszkodzeń DNA.

10.01.2018
mgr inż. Patryk Bil
Zmiany ilości ROS w komórkach, na podstawie obserwacji mikroskopowych.

17.01.2018
dr hab. Maria Wideł
Implikacje kliniczne popromiennego efektu sąsiedztwa.

Program do pobrania w formacie pdf.