Program seminarium Zakładu Inżynierii Systemów w semestrze zimowym 2016/2017

05.10.2016
dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz
Przetwarzanie obrazów rezonansu magnetycznego.

12.10.2016
dr inż. Roman Jaksik, dr inż. Krzysztof Puszyński
Solvary - narzędzie do symulacji i analizy modeli układów biologicznych.
19.10.2016
mgr inż. Daria Kogut
Okres półtrwania białek ze szlaku p53 w komórkach poddanych czynnikom stresogennym.
26.10.2016
mgr Karolina Gajda
Zmiany reaktywnych form tlenu i ich zależności od przebiegu cyklu komórkowego w odpowiedzi komórek na stres.
02.11.2016
dr Magdalena Skonieczna
Nanomateriały w medycynie regeneracyjnej.
09.11.2016
mgr Dorota Hudy
Zależność procesu translacji od motywów regulatorowych końca 3' transkryptu.
16.11.2016
mgr inż. Magdalena Ochab
Układy biologiczne z przełączeniami.
23.11.2016
mgr inż. Krzysztof Łakomiec
Analiza wrażliwości układów przestrzennych.
30.11.2016
dr inż. Marcin Pacholczyk
Dynamika molekularna.
07.12.2016
mgr inż. Patryk Bil
Zmiany poziomu reaktywnych form tlenu w komórkach podczas obserwacji przeżyciowej.
14.12.2016
mgr inż. Sara Alszer
Analiza problemu sekwencjonowania z uwzględnieniem buforowania na przykładzie dyskretnego procesu produkcji samochodów.
21.12.2016
mgr inż. Natalia Radlak
Badanie wpływu polimorfizmu pojedynczego nukleotydu na właściwości S-transferazy glutationowej (GSTP1) metodami in silico.
04.01.2017
mgr inż. Karolina Kurasz
Model matematyczny komunikacji międzykomórkowej.

11.01.2017
mgr Patryk Bzowski
Elastyczne metody dopasowania obrazów.

18.01.2017
kierownicy i koordynatorzy projektów
Przegląd projektów realizowanych w Zakładzie.

Program do pobrania w formacie pdf.