Program seminarium Zakładu Inżynierii Systemów w semestrze zimowym 2015/2016

07.10.2015
Prof. A. Świerniak, Prof. J. Śmieja
Zebranie organizacyjne

14.10.2015
Mgr M. Kardyńska
Metody analizy wrażliwościowej modeli dynamiki układów biologicznych.
21.10.2015
Mgr S. Kała
Subpopulacje w ludzkich liniach komórkowych.
28.10.2015
Mgr S. Alszer
Raportowanie produkcji w systemach SCADA.
04.11.2015
Mgr M. Jakubczak
Zastosowanie sprzężonej analizy wrażliwości do estymacji parametrów modelu cyklu komórkowego ze strukturą wieku.
18.11.2015
Prof. M. Kimmel

25.11.2015
Mgr K. Smolińska
Bioinformatyczna analiza struktury rdzenia promotora w organizmie Nematostella vectensis.
02.12.2015
Mgr K. Markowska
Analiza tuneli w ludzkich i mysich hydrolazach epoksydowych.
09.12.2015
Mgr A. Naumowicz
Blokada ścieżki sygnałowej NFkappaB przez szok termiczny.
16.12.2015
Mgr M. Kurpas
Modele detekcji uszkodzeń DNA z uwzględnieniem sprzężenia z cyklem komórkowym.
23.12.2015
Mgr D. Hudy
Wpływ sekwencji regulatorowych końca 3' na proces translacji.
13.01.2016
Mgr M. Ochab
Analiza układów biologicznych z przełączeniami.
20.01.2016
Dr M. Skonieczna
Inhibicja kanałów jonowych w mitochondriach - wpływ na funkcjonowanie komórek nowotworowych.

Program do pobrania w formacie .doc.