Program seminarium Zakładu Inżynierii Systemów w semestrze letnim 2016/2017

2017-02-22
Prof. Stefaan Vandenberghe
Molecular imaging technology at Ghent University

2017-03-01
Kierownicy projektów
Przegląd projektów realizowanych w Zakładzie
2017-03-08
Dr inż. Jarosław Śmieja, Mgr inż. Małgorzata Kardyńska, Mgr Anna Naumowicz
Modelowanie interakcji szlaków HSF i NFκB
2017-03-15
Dr Artur Góra
Projekt Dyna-GATE - o bramkach i nie tylko
2017-03-22
Mgr Karolina Mitusińska
Metody rekonstrukcji modeli przestrzennych białek
2017-03-29
Mgr inż. Monika Kurpas
Analiza symulacyjna zależności pomiędzy cyklem komórkowym a ścieżkami detekcji uszkodzeń DNA
2017-04-05
Mgr inż. Michał Jakubczak
Supervised inteligent classifier system - SPICY
2017-04-12
Dr inż. Anna Lalik
Doświadczalne wyznaczanie parametrów modeli biologicznych
2017-04-26
Dr inż. Aleksandra Krzywoń
Efekt sąsiedztwa indukowany promieniowaniem jonizującym
2017-05-17
Mgr Sylwia Kała
Wpływ niskich dawek promieniowania UV na komórki nowotworowe
2017-05-24
Mgr inż. Karolina Kurasz
Model metylacji cytozyny i demetylacji pochodnych form 5-metylocytozyny
2017-05-31
Dr inż. Sebastian Student
Eksperymenty przeżyciowe z wykorzystaniem systemu microFluidix
2017-06-07
Dr inż. Tomasz Primke
Praktyczne zastosowanie Prologa na przykładzie harmonogramowania zadań w projektach

2017-06-14
Mgr inż. Aleksandra Poterała-Hejmo
Regulacja ekspresji genów w warunkach stresu oksydacyjnego

Program do pobrania w formacie pdf.