Program seminarium Zakładu Inżynierii Systemów w semestrze letnim 2015/2016

24.02.2016
prof. Jarosław Śmieja, prof. Andrzej Świerniak
Zebranie organizacyjne

02.03.2016
mgr inż. Marzena Dołbniak
Analiza cyklu komórkowego i zależności dziedzicznych w populacji komórkowej z wykorzystaniem systemu FUCCI.
09.03.2016
prof. Krzysztof Fujarewicz
Wariacje na temat SVM
16.03.2016
mgr inż. Katarzyna Pojda
System do automatycznej akwizycji i analizy obrazów mikroskopowych
23.03.2016
mgr inż. Paweł Bzowski
Dopasowanie obrazów medycznych dla potrzeb diagnostyki i terapii
06.04.2016
mgr inż. Wojciech Bensz
Modelowanie jakościowe procesów wewnątrzkomórkowych
13.04.2016
mgr inż. Krzysztof Biernacki
Estymowanie liczby molekuł w eksperymentach RT-PCR
20.04.2016
dr inż. Damian Borys
Przetwarzanie obrazów dermatoskopowych
27.04.2016
mgr inż. Justyna Pieter
Nadzorowana analiza danych biomedycznych
04.05.2016
mgr inż. Marta Danch-Wierzchowska
Modelowanie przestrzenne deformacji piersi z fuzją PET-MR
18.05.2016
dr Izabella Ślęzak-Prochazka
mikroRNA i odpowiedź komórek na promieniowanie jonizujące
25.05.2016
kierownicy projektów
Prezentacja projektów realizowanych oraz składanych w czerwcu 2016.
01.06.2016
dr inż. Jolanta Krystek
Sekwencjonowanie zleceń produkcyjnych

08.06.2016
dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz
Przetwarzanie obrazów rezonansu magnetycznego

15.06.2016
mgr inż. Aleksandra Poterała
Wpływ promieniowania jonizującego na proces interferencji RNA

Program do pobrania w formacie pdf.