Program seminarium Zakładu Inżynierii Systemów w semestrze letnim 2014/2015

25.02.2015
Kierownicy Projektów
Przegląd projektów realizowanych w Zakładzie

04.03.2015
mgr inż. Karolina Smolińska
Obliczeniowa metoda tworzenia macierzy wag dla czynników z rodziny NF-kappaB oraz HSF1
11.03.2015
mgr inż. Mariusz Nieć
Modelowanie angiogenezy w przestrzeni 3D
18.03.2015
mgr inż. Marta Danch-Wierzchowska
Modelowanie przestrzenne nowotworów piersi pod kątem diagnostyki i planowania terapii
25.03.2015
mgr inż. Dorota Hudy
Mechanizmy regulacji eskpresji białek w komórkach ludzkich - wprowadzenie
01.04.2015
dr inż. Tomasz Primke
Sieci JSN - teoria i zastosowania
15.04.2015
mgr inż. Justyna Pieter
Nadzorowana analiza danych biomedycznych
22.04.2015
mgr inż. Aleksandra Krzywoń
Rola sygnalizacji międzykomórkowej w odpowiedzi na promieniowanie ultrafioletowe
29.04.2015
dr Izabella Ślęzak-Prochazka
Wpływ promieniowania jonizującego na aktywność miRNA
06.05.2015
dr inż. Damian Borys
Teoriogrowy algorytm segmentacji obrazów
20.05.2015
dr hab. Maria Wideł
Kliniczne spojrzenie na popromienny efekt sąsiedztwa
27.05.2015
mgr inż. Natalia Radlak
Badanie wpływu polimorfizmu pojedynczego nukleotydu na właściwości s-transferazy glutationowej metodami in silico
03.06.2015
dr inż. Sebastian Student
Badanie wpływu działania czynników genotoksycznych w przyżyciowych eksperymentach obserwacji mikroskopowych

10.06.2015
dr inż. Marcin Pacholczyk
Komputerowo wspomagane projektowanie leków

17.06.2015
mgr inż. Karolina Gajda
Różnice w przebiegu cyklu komórkowego w różnych liniach komórkowych nowotworowych obserwowane za pomocą system reporterowego FUCCI

Program do pobrania w formacie .doc.