Struktura organizacyjna

Kierownik zakładu

prof. Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz
pok. 432
tel. 32/237 27 38

Obsługa administracyjno-techniczna

mgr inż. Andrzej Fortuna
pok. 635
tel. 32/237 14 84
mgr inż. Aleksandra Szczerbik
pok. 431
tel. 32/237 15 39

 Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni

dr inż. Damian Borys
pok. 629 / 1.11CB
tel. 32/237 29 80 / 32/237 11 59 CB

dr inż. Marzena Dołbniak
pok. 624a
tel. 32/237 26 93

dr inż. Marta Iwanaszko
pok. 434
tel. 32/237 21 19

dr inż. Mieczysław Jagodziński
pok. 435
tel. 32/237 27 40

dr inż. Roman Jaksik
pok. 434 / 3.17CB
tel. 32/237 21 19 / 32/237 27 69CB

dr inż. Małgorzata Kardyńska
pok. 624a
tel. 32/237 26 93

prof. dr hab. inż. Marek Kimmel
pok. 433
tel. 32/237 17 08

dr inż. Jolanta Krystek
pok. 547
tel. 32/237 21 66


dr inż. Aleksandra Krzywoń
pok. 629 / 3.17CB
tel. 32/237 29 80 / 32/237 27 69CB

dr inż. Anna Lalik
pok. 3.17CB
tel. 32/237 21 19 / 27 69CB

mgr inż. Krzysztof Łakomiec
pok. 624a
tel. 32/237 26 93

dr inż. Marcin Pacholczyk
pok. 631
tel. 32/237 10 86

dr inż. Bożena Paluchiewicz
pok. 547
tel. 32/237 21 66 

dr inż. Tomasz Primke
pok. 626
tel. 32/237 28 99

dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz
pok. 629 / 1.11CB
tel. 32/237 29 80 / 32/237 11 59CB

dr hab. inż. Krzysztof Puszyński
pok. 634
tel. 32/237 18 70

prof. dr hab. Joanna Rzeszowska
pok. 433 / 1.08CB
tel. 32/237 17 08 / 32/237 27 69

dr Magdalena Skonieczna
pok. H1.08CB
tel. 32/237 11 68 / 32/237 27 69

dr inż. Sebastian Student
pok. 434 / H1.08CB
tel. 32/237 21 19 / 32/237 11 68CB

dr hab. inż. Jarosław Śmieja
pok. 438a
tel. 32/237 15 86

prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak
p
ok. 430
tel. 32/237 27 12

Doktoranci

mgr inż. Sara Alszer
pok. 626
tel. 32/237 28 99
mgr inż. Wojciech Bensz
pok. 1.08 CB
tel. 32/237 11 59
mgr inż. Patryk Bil
pok. H1.08CB
tel. 32/237 11 68
mgr inż. Paweł Bzowski
pok. 1.08CB
tel. 32/237 11 59

mgr inż. Marta Danch-Wierzchowska
pok. 627
tel. 32/237 21 98

mgr inż. Dorota Hudy
pok. H1.08CB
tel. 32/237 11 68

mgr inż. Michał Jakubczak
pok. 627
tel. 32/237 21 98
mgr inż. Sylwia Kała
pok. 3.18CB
tel. 32/237 27 69
mgr inż. Daria Kogut
pok. 624a
tel. 32/237 26 93

mgr inż. Karolina Kurasz
pok. 624a
tel. 32/237 26 99

mgr inż. Monika Kurpas
pok. 624a
tel. 32/237 26 93

mgr inż. Magdalena Ochab
pok. 629
tel. 32/237 29 80

mgr inż. Katarzyna Pojda
pok. 624a
tel. 32/237 26 93

mgr inż. Aleksandra Poterała-Hejmo
pok. 1.08CB
tel. 32/237 27 69

mgr inż. Natalia Radlak
pok. 1.08CB
tel. 32/237 11 66

mgr inż. Sebastian Wołkowicz
pok. 627
tel. 32/237 21 98

CB - Centrum Biotechnologii, ul. Krzywoustego 8

IO - Instytut Onkologii, ul. Armii Krajowej 15