Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania MATLAB

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń mobilnych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Foxit Phantom PDF Standard 6

Zaproszenie do składania ofert na dostawę dysków twardych (dodano 16.08.2014)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania wirtualizacyjnego VMWare Horizon (dodano 15.09.2014)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania na potrzeby wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz dostawa aktualizacji dla oprogramowania systemu składowania danych (dodano 21.11.2014)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania MATLAB - czII (dodano 04.12.2014)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Comsol Multiphysics (dodano 05.02.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kompilatorów dla akceleratorów x86 oraz CUDA (dodano 12.03.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Dhtmlx, J-cook, ionCube (dodano 17.03.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Delphi XE8-aktualizacja (dodano 20.04.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę łącz teleinformatycznych (dodano 22.04.2015)

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic i dostawę materiałów promocyjnychpromocyjnych (dodano 04.05.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę uzupełnienia oprogramowania wirtualizacyjnego VMware, VMware Fusion Pro i MS Office (dodano 24.07.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Microsoft DreamSpark Premium (dodano 30.09.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania GEOMEGIC DESIGN PL Z DODATKIEM SIMULATE (dodano 08.10.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Paragon (dodano 29.10.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania MathType (dodano 29.10.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Osirix MD (dodano 29.10.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Gene6 FTP (dodano 04.11.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Symantec (dodano 04.11.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania AxioVision (dodano 04.11.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania NAG Library (dodano 14.11.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Voxler (dodano 14.11.2015)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania Tumult Hypr Pro (dodano 14.11.2015)