Konferencje, delegacje - zasady

Zasady

Dla osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej

Rozliczenie delagacji:

Stawki za 1 kilometr:

0.8358 PLN dla pojazdu o poj. powyżej 900ccm
0.5124 PLN dla pojazdu o poj. do 900ccm

Wysokość ryczałtu za dojazdy: 6.00 PLN za każdą rozpoczętą dobę.

Wysokość diety podczas delegacji 30.00 PLN za dobę. Rozliczanie przysługujących diet:

w pierwszym dniu:

od 8h do 12h - 0.5 diety
powyżej 12h - 1 dieta

w kolejnych dniach:

do 8h - 0.5 diety
powyżej 8h - 1 dieta

Wysokość ryczałtu za noclegi: 45.00 PLN.

Sprawy socjalne

Inne

Dane do faktury:

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
NIP: 631-020-07-36
Regon: 000001637

 

Zarządzenia

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 3 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów odób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także zasad ich rozliczania.

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także zasad ich rozliczania. (W zarządzeniu jest załącznik z umową o zwrot kosztów wyjazdu osobie niebędącej pracownikiem Politechniki Śląskiej.)

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej oraz innych osób, a także trybu ich rozliczania”. (źródło)

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie realizacji prac i usług w projektach krajowych, europejskich i strukturalnych na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.