Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Wydział AEI
Auala D
Auala D
Aula A
Aula A
Laboratorium
Laboratorium
Silesian Green Power
Silesian Green Power
Previous Next Play Pause

prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

Pokój 432, tel. 27 12

 

Prof. dr hab. Andrzej Świerniak urodził się 22.02.1950r. w Wałbrzychu.

 

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe

 • mgr inż. automatyk - Wydz. Automatyki Pol. Śląskiej 1972, dyplom z wyróżnieniem,
 • mgr matematyk - Uniwersytet Śląski 1975,
 • dr n.tech. - Wydz. Automatyki i Informatyki Pol. Śląskiej 1978, wyróżnienie Rady Wydziału,
 • dr hab. - Wydz. Automatyki, Elektroniki i Informatyki Pol. Śląskiej 1988, nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za monografię habilitacyjną,
 • profesor n.tech. – Prezydent RP 1996

 

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Złoty Krzyż Zasługi 1993.
 • Medal Zasłużony dla Politechniki Śląskiej 1997.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1999
 • Srebrna Odznaka Zasłużonego SEP 2002
 • Złota Odznaka PTETiS 2008
 • Medal Edukacji Narodowej 2003
 • Medal Honorowy Prof. Obrąpalskiego 2005
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2011

Praca naukowa

Obecnie zajmowane stanowiska i pełnione funkcje

 • profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej od 2000 –
 • promotor 8 zakończonych przewodów doktorskich
 • członek KBN (Zespół T11) z wyboru 2000 – 2004, 2004- (od 2005-2008 członek Rady Nauki przy MEiN, Zespół Odwoławczy)
 • członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN (z wyboru) 2003 –
 • kierownik Zakładu Inżynierii Systemów 2004-
 • Dyrektor Instytutu Automatyki 2006-
 • członek Rady Naukowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej 2001-
 • członek Rady Naukowej Centrum Edukacji w Mechatronice 2004 -
 • członek Rady naukowej Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej 2006-
 • członek Komitetu Sterującego i Rady Naukowej Śląskiego Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki „Biofarma” 2007-
 • pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Biotechnologia, członek Zespołu Koordynacyjnego dla międzywydziałowego kierunku Biotechnologia 2004-
 • członek Senatu Politechniki Śląskiej 2005-
 • senior researcher w ramach projektu europejskiego Gene Risk, Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii im. M. Curie Skłodowskiej, Oddział Gliwice
 • członek IFAC Technical Committees 1.4 oraz 8.2

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody Ministra:

 • indywidualna II stopnia 1989 za monografię habilitacyjną,
 • zespołowa (udział 10%) 1988.
 • zespołowa (udział 20%) 2000

Nagrody Rektora:

 • indywidualne za działalność naukową lub dydaktyczną różnych stopni – 17
 • zespołowe za działalność naukową lub dydaktyczną - 36 (z różnym udziałem).
 • Nagroda Oddzialu SEP za najlepsze publikacje naukowe i techniczne 1984.
 • Nagroda studentów Złota Kreda 1977, 1978.
 • Sylwetki w Złotej Księdze Nauki Polskiej 2000, w Złotej Księdze Techniki 2003, Marquis Who is Who in the World, Who is Who in Science, 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century Cambridge
 • Opiniodawca i nominujący do Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zaproszony imiennie przez Fundację

Działalność publikacyjna

Ok. 300 publikacji w czasopismach naukowych, rozdziałach książek i materiałach konferencji, w tym ok. 60 w czasopismach z listy filadelfijskiej, zarówno z zakresu nauk technicznych, jak i biologicznych i medycznych.

10 wybranych publikacji z ostatnich 5 lat

 • M. Eszlinger, M. Wiench, B. Jarzab, K. Krohn, M. Beck, J. Lauter, E. Gubala, K. Fujarewicz, A. Swierniak, R. Paschke: Meta- and reanalysis of gene expression profiles of hot and cold thyroid nodules and papilllary thyroid carcinoma for gene groups, J. Clin. Endocrinol. Metab., 2006, v. 91, 1934-1942
 • M. Kimmel, A. Swierniak: Control Theory Approach to Cancer Chemotherapy: Benefiting from Phase Dependence and Overcoming Drug Resistance, in: Tutorials in Mathematical Biosciences III: Cell Cycle, Proliferation, and Cancer (A. Friedman-Ed.), Lecture Notes in Mathematics, Mathematical Biosciences Subseries, 1872, Springer,Heidelberg, 2006, 185-222 .
 • K. Fujarewicz, M. Kimmel, T. Lipniacki, A. Swierniak: Adjoint Systems for Model of Cell Signaling Pathways and Their Application to Parameter Fitting, IEEE/ACM Trans. On Computational Biology and Bioinformatics, v.4, n.3, 2007, 322-335.
 • K. Fujarewicz, M. Jarzab, M. Eszlinger, K. Krohn, R. Paschke, M. Oczko-Wojciechowska, M. Wiench, A. Kukulska, B. Jarząb, A. Swerniak: A multi-gene approach to differentiate papillary thyroid carcinoma from benign lesions: gene selection using support vector machines with bootstrapping, Endocrine Related Cancer, 2007, v.14, 809-826
 • A. Swierniak, G. Gala, A. d’Onofrio, A. Gandolfi: Cancer angiogenesis as an object of control, Przegląd Elektrotechniczny, R.84, n.4/2008, 124-128
 • A. Swierniak: Direct and indirect control of cancer populations, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, v. 56, n. 4, 2008, 367-378
 • A. Swierniak: Comparison of six models of antiangiogenic therapy, Applicationes Mathematicae, z.3, v.36, 2009, 333-348
 • M. Kimmel, A. Swierniak, J.Smieja: Mathematical modeling as a tool for planning anticancer therapy, European Journal of Pharmokology, Special Issue , 'New vistas in anti-cancer therapy', 2009, v.625, 108- 121
 • A. Swierniak, M. Krześlak: W co grają komórki rakowe?, Przegląd Elektrotechniczny, R.86, 2010, n.9, 118-123.
 • M. Krześlak, A. Świerniak: Spatial evolutionary games and radiation induced bystander effect, Archives of Control Sciences, v. 21(LVII), 2011, 135-150

Monografie, redakcja wydań monograficznych:

 • A.Swierniak, A. Gałuszka: Optimization methods and decision making. Lecture Notes, Wydawnictwo Pol. Sl. ISBN 83-7335-180-9, Gliwice, 2003
 • Special issue: Applied Mathematics and Computer Science: Control and Modeling of Cancer Cell Population (eds: M. Kimmel, A. Świerniak), v.4, n.2, 1994
 • Summer School on Wavelets (eds: T. Regińska, A. Świerniak), 1996
 • Preprints Mathematical Population Dynamics 5, 1998 (ed. Andrzej Świerniak)
 • Advances in Mathematical Population Dynamics – Molecules, Cell and Man (collaborative editor), World Scientific , 1997.
 • CRC Press Comprehensive Dictionary of Electrical Engineering, CRC Press LLC, Boca Raton, 1999 (50 haseł), praca zbiorowa pod redakcją P.Laplante’a
 • Special Issue on Control and Estimation in Medicine and Biological Sciences, Archives of Control Sciences, 1999, v. 9 (XLV), n.1/2 (eds: M. Kimmel, A. Świerniak)
 • Special Issue on Cancer Growth and Progression – Mathematical Modeling and Computer Simulations, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 2003, v. 13, n. 3 (eds: M. Kimmel, M. Lachowicz, A. Swierniak)
 • Special Issue: Dynamics and Control of Biomedical Systems, Mathematical Bioscience and Engineering, v.2, n.3, 2005 (eds: A. Swierniak, U. Ledzewicz),
 • Tutorials in Mathematical Biosciences III: Cell Cycle, Proliferation, and Cancer, Avner Friedman (Ed.) With Contribution by : B. Aguda, M. Chaplain, A. Friedman, M. Kimmel, H.A. Levine, G. Lolas, A. Matzavinos, M. Nilsen-Hamilton, A. Swierniak; Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2006

Recenzje:

 • Zentralblatt für Mathematik - (about450 reviews),
 • Mathematical Reviews - (about 370 reviews),
 • International Journal of Control, Automatica, International Journal of Robust and Nonlinear Control, Proceedigs IEE pt D (now IET Control Engineering), Mathematical Biosciences, Journal of Theoretical Biology, Journal of Biological Systems, Optimal Control: Application and Methods, IEEE Transactions on Neural Networks, Boletin Sociedad Matematica Mexicana, Fuzzy Sets and Systems, System Science, Int. J. on Applied Mathematics and Computer Science, Control and Cybernetics, , Acta Biotheoretica, Journal of Mathematical Biology, Mathematical Medicine and Biology (Journal of the IMA), Mathematical Bioscience and Engineering, IET System Biology, Modelling and Simulation in Engineering, Applicationes Mathematicae, Computational and Mathematical Methods in Medicine

 

Członkowstwo w Towarzystwach Naukowych i Technicznych

 

 • American Mathematical Society - członek od 1989,
 • IEEE – członek od 2004
 • Society Mathematical Biology - członek od 1995,
 • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej:
 • członek od 1986, v-ce przewodniczacy zarzadu Oddziału – od 2002, członek Zarządu Głównego- od 2003
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne - członek od 1990,
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich:
 • członek od 1978, Członek Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP

 

Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków na tytuł naukowy

 

 • recenzje 9 prac doktorskich dla Politechniki Śląskiej i 4 dla innych uczelni:
 • recenzje 2 prac habilitacyjnych dla Politechniki Śląskiej i 4 dla innych instytucji:
 • recenzja na tytuł profesora nauk technicznych 3 dla Politechniki Śląskiej i 7 dla innych uczelni)
 • recenzje awansowe na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego dla Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznanskiej i AGH
 • recommendation for promotion to Reader dla University of Strathclyde oraz for distinguish professor dla Southern Illinois University at Edwardsville

 

Doświadczenia zdobyte za granicą

 • Stypendium British Council, Department of Engineering Science, University of Oxford, Oxford, UK, 1982.
 • Visiting professor, Department of Mathematics, University of Mississippi, USA, 1989
 • Visiting researcher, Department of Mechanical Engineering, l’Universite de Montreal, Canada, 1993
 • Long term visiting scholar, Mathematical Biosciences Institute, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, 2003

Udział w Komitetach Redakcyjnych iI Komitetach Programowych Konferencji

 • Redaktor naczelny Archives of Control Sciences
 • Advisor Editorial Board: Journal of Biological Systems, od roku 1995.
 • Członek Komitetu Naukowego kwartalnika Applied Mathematics and Computer Science, od roku 1996, od r. 1999 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.
 • Editorial Board: Modelling and Simulation in Engineering od 2007
 • Editorial Board: Mathematics in Engineering od 2010
 • Organizator International Seminar on Modeling and Control in Cancer Cell Population Kraków 1993, Organizator International Conference on Mathematical Population Dynamics 5, Organizator i Dyrektor Summer School on Wavelets, Organizator XV Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie (Szczyrk, 2009), V-ce director: Summer School on Mathematics in Cell Physiology and Proliferation (Termoli 1999), współorganizator: International Conference : Medical Informatics and Technologies (od 2000), Współorganizator Workshop on Mathematical Modelling and Computer Simulation in Cancer and Genetic Complex Diseases (Bedlewo 2002), Organizator Krajowych Konferencji Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Współorganizator Gliwice Scientific Meetings
 • Członek Komitetów Naukowych lub Organizacyjnych: International Conference Mathematical Population Dynamics, Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki, Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, Beskidzkie Seminaria Elektryków, IASTED International Conference AMS, MECO, ASM, MIC, BioMED, MSO, Africa SM, International Conference Medical Informatics and Technologies, Infobazy, International PhD Workshop OWD Krajowa Konferencja Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Gliwice Scientific Meetings, European Congress Theoretical and Mathematical Biology, European Conference of Mathematical Biology, Bazy Danych

Praca dydaktyczna

Wykłady

 • Modelowanie biosystemów
 • Sztuczna inteligencja i sieci neuronowe
 • Optimization and Decision Making
 • Komputerowe Wspomaganie Podejmowania Decyzji
 • Teoria sterowania
 • Podstawy automatyki
 • Sztuczna inteligencja robotów
 • Metody optymalizacji
 • Bioinformatyka w ekologii i epidemiologii

 

Wykłady dla doktorantów

 • Teoria systemów w zrozumieniu i walce z rakiem
 • Modelowanie interakcji międzypopulacyjnych
 • Ponadto prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak prowadzi seminaria dyplomowe i doktoranckie.

 

Wykłady zaproszone na innych uczelniach i konferencjach

Zaproszone wykłady konferencyjne (invited lecture, principal talk): 2nd European Conference Mathematics in Biology and Medicine (Lyon 1993), SIAM Annual Meeting (San Diego 1994), Workshop Ergocidity Theory and Dynamical Systems (Centrum Banacha 1995), SPETO 19 (Ustron 1996), Summer School on Biology and Mathematics in Cell Proliferation (St.Flour 1997), 4 Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie (Zwierzyniec 1998), MTNS (Padova 1998), Summer School on Mathematics in cell Physiology and Proliferation(Termoli 1999), 3rd Congress of Nonlinear Analysts (Calgary 2000), 14 Beskidzkie Seminarium Elektryków (Istebna 2000), Ogolnopolskie Warsztaty Doktoranckeie (Istebna 2001), Summer School and Workshop on Mathematical Modeling and Simulation for Cancer Therapy Improvement (Propriano 2001), Krajowa Konferencja Automatyki (Zielona Góra 2002), International Conference on Mathematical Modelling of Population Dynamics (Będlewo 2002), Polish-Japanese Seminar on Bioinformatics (Poznań 2002), CDC 2004 (Bahama), CDC 2005 (Sevilla), MMAR 2007 (Szczecin), CSIM 2007 (Krakow), 13 KKZMBiM 2006 (Koninki), PK-PD Workshop, Cordeliers Research Centre, Paris (2008), 18 Sympozium Zastosowań Teorii Systemów, Zakopane (2009), 7th Congress on Industrial and Applied Mathematics-ICIAM 2011, Vancouver, (2011), XL Krajowej Konferencji Zastosowan Matematyki, Zakopane, (2011), Mathematical Methods in Systems Biology and Population Dynamics, Muinzenberg, South Africa, (2012)

Zaproszone wykłady na uniwersytetach i innych instytucjach naukowych: MD Anderson Cancer Center Houston 1989, 1995, University of Southern Illinois Edwardsville 1989, Vanderbilt University Nashville 1989, Strathclyde University Glasgow 1982, l'Universite de Pau 1990, 1993, University of Tubingen 1990, Radiobiological Institute of the Organization for Health Research Rijswijk 1990, AO/ASIF Research Institute Davos 1994, Gerad, Ecole de H.E.C. Montreal 1993, Universita di Padova 1998, Technical University of Eindhoven 1999, Rice University Houston 1999, Ohio State University 2003, Politechnika Lwowska 2006, Cordeliers \Research Centre, Paris – 2008